Vloerisolatie

Tonzon versus PUR

PUR-Schuim

De leveranciers van PUR-schuim claimen een super isolerend en milieuvriendelijk schuim te leveren. Echter de uiterst giftige chemicaliën worden gespoten met een gas dat in het laboratorium een gunstige isolatiewaarde oplevert. In de praktijk wordt dit gas echter verdrongen door gewone lucht waardoor de isolatiewaarde snel achteruit gaat.

Om een homogene laag te krijgen, wordt in het laboratorium de schuimlaag uit meerdere laagjes opgebouwd. In de praktijk volstaat men echter vaak met een enkele "dikke" laag. Dit schuim is veel minder homogeen en vertoont een grof pokdalig oppervlak, waardoor het afkoelend oppervlak aanzienlijk wordt vergroot. Daarbij is net als bij andere koudebruggen het warmtelek door de dunnere delen veel groter dan men op grond van het oppervlak zou verwachten, zodat men moet rekenen met een dikte die lager is dan de gemiddelde dikte.

Tot voor kort werden vloeren met een laagje van 6 cm bespoten. De laboratoriumwaarde van een homogene laag is dan R=2,5. Omdat het drijfgas na korte tijd vervangen wordt door gewone lucht mag bij de bepaling van het energielabel aan 6 cm PUR slechts Rc=1,65 m2K/W worden toegekend. De dunnere plekken in een dergelijke laag zijn echter vaak niet meer dan gemiddeld 4 cm dik zodat bij de meeste woningen bij de bepaling van het label niet meer dan R=1,15 zou mogen worden toegekend. Houdt men rekening met de vergroting van het afkoelend oppervlak dan blijft van deze "superisolatie" nog minder dan Rc=1,0 m²K/W over.

Daarnaast worden ook de funderingsmuren van binnenuit onder de PUR gespoten. Dit versterkt de koudebrug met de fundering omdat de afkoeling naar de koude grond buiten onverminderd doorgaat. Het energiebesparend en comfortverhogend effect van een laagje PUR zoals dat tegenwoordig wordt aangebracht, is daardoor zeer beperkt. Om een echte remming te krijgen van de warmtestroom zou de minimale laagdikte veel dikker, homogener en egaler moeten zijn.


TONZON Vloerisolatie

Het isolerend effect van TONZON Thermoskussens is in de praktijk veel hoger dan dat van PUR-schuim. Aan een vloer met TONZON Thermoskussens met 3 luchtkamers mag bij de bepaling van het Energielabel Rc=3,8 m2K/W worden toegekend. Dit wordt algemeen als een zeer veilige waarde beschouwd, omdat de isolerende werking in de praktijk nog veel hoger is.

Er zijn echter ook belangrijke technische verschillen. De belangrijkste is wel dat bij TONZON de gehele vloer warmer wordt, inclusief de randen, terwijl PUR-schuim de koudebrug met de fundering versterkt waardoor de randen van de vloer kouder worden dan voorheen. Dit blijkt uit praktijkonderzoek en is eenvoudig te verklaren. De PUR wordt niet alleen tegen de onderkant van de vloer gespoten, maar ook op de binnenkant van de buitenfundering, die daardoor kouder wordt. De afkoeling naar de koude grond buiten gaat immers onverminderd door terwijl van binnenuit geen/minder warmte uit de kruipruimtebodem kan worden opgenomen. De funderingen zelf worden daardoor kouder en onttrekken meer warmte aan de vloer en het binnenspouwblad. De koudere randen gaan gepaard met een hogere relatieve vochtigheid van de lucht in de grenslaag, waardoor huisstofmijten betere leefomstandigheden wordt geboden en schimmels eerder een kans krijgen.

Duurzaamheid:

TONZON Vloerisolatie belast het milieu veel minder dan PUR-schuim en is bovendien mensvriendelijker te verwerken. Thermoskussens kunnen bij sloop eenvoudig weer verwijderd worden en geven bij sloop maar zeer weinig afval dat veilig verbrand kan worden. PUR-spuiters spuiten alles onder, niet alleen de vloer, maar ook de funderingsmuren, leidingen, ophangbeugels. kabels etc. Bij sloop is dit zeer moeilijk weer van elkaar te scheiden. toekomstige generaties worden opgezadeld met een gigantisch chemisch afvalprobleem. Daarnaast blijven bij toepassing van Thermokussens leidingen en kabels altijd eenvoudig bereikbaar.

Thermische foto’s

Onderstaande foto's zijn van betonvloeren met vloerverwarming. Het PUR-schuim is drie jaar geleden aangebracht, de TONZON Thermoskussens 2 jaar geleden. Op de infraroodfoto's is duidelijk te zien dat het PUR-schuim nog veel te veel warmte doorlaat. De onderkant is nog zeer warm en straalt deze warmte uit naar de bodem en koude funderingen. De bodem van de kruipruimte is daardoor locaal meer dan 17ºC. De infrarood foto's van beide systemen kunnen niet eens op dezelfde temperatuurschaal met elkaar worden vergeleken. Of de een is te donker, of de ander is te licht.
Bij deze vergelijking moet worden opgemerkt dat de vloer die is geïsoleerd met Thermoskussens veel warmer is dan de vloer geïsoleerd met PUR-schuim. Op de TONZON vloer ligt een vloerbedekking en op de PUR-vloer plavuis. Onder de vloerbedekking moet een hoger temperatuurniveau worden gehandhaafd om de bovenkant van het tapijt op hetzelfde niveau te krijgen dan bij een vloer met plavuis.
Bij de vloer met tapijt heeft de bodem van de kruipruimte met 23ºC ongeveer dezelfde temperatuur als de bovenkant van de vloer. De bodem van een ongeïsoleerde vloer met vloerverwarming en plavuis is ongeveer 19ºC.

Toepassing PUR-schuim Toepassing Tonzon Thermokussens
Infrarood foto PUR schuim Infrarood foto Tonzon Thermokussens
Woonkamer PUR schuim Tonzon woonkamer
Infrarood foto woonkamer PUR Infrarood foto woonkamer Tonzon